Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpady 2023

Odpady – záležitosť každého jedného z nás

 

Nielen u nás, ale aj v okolitých obciach sa stretávam s názormi, že odpady sú výlučne záležitosťou obce, že je povinnosťou obce pomôcť občanom vykompenzovať poplatok za odvoz odpadu. Bohužiaľ, vôbec to tak nie je. Poplatok za odvoz odpadu je presne rovnaký poplatok ako napr. zaplatenie protipoplatku akémukoľvek inému poskytovateľovi služieb (internet, telefón, pošta, kaderníčka, kozmetička, voda, elektrina atď.). Rozdiel v systéme spočíva v nasledovnom:

  1. spoločnosť na zber odpadu neuzatvára samostatnú zmluvu s každým občanom, ale s obcou, pretože proces nakladania s odpadom si vyžaduje neustály kontakt, štatistické správy a spoluprácu s orgánmi životného prostredia. Faktúry zaslané spoločnosťou na likvidáciu odpadu platí obec pravidelne a včas, aby bolo možné odstrániť odpad obyvateľov. Obec teda na tejto službe nemôže zarábať, ale nemôže ani platiť z vlastného rozpočtu nič navyše.

 

  1. Obyvatelia platia za odvoz odpadu iba raz ročne, nie mesačne, ako napr. za elektrinu, telefónnu službu, atď.

V roku 2021 obec zaplatila 6320,- eur na odvoz odpadu z vlastného rozpočtu, v roku 2022: 7580,- eur a v roku 2023: 8124,- eur -  hoci zákon vyžaduje, aby tieto výdavky boli pokryté poplatkom zo zberu odpadu vyberaným od obyvateľov, inak ju možno penalizovať. Suma 8124,- eur je veľa pre takú malú obec ako sme my, a navyše tieto peniaze by sme boli vedeli investovať do kultúry, do modernizácie, do športu atď.

Podľa našich aktuálnych informácií FÚRA v roku 2024 opäť zvýši poplatok za odvoz odpadu, čo vystaví okolité obce do zložitej situácie. Keďže vláda schválila aj úsporné opatrenia, samosprávy v budúcom roku očakávajú od štátu nižšie príjmy. Dediny a mestá sa teda nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii a sme nútení  urobiť rozhodnutia, ku ktorým žiaden starosta či poslanec nerád pristupuje.

POPLATOK PODĽA zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedený na faktúre = poplatok za skládkovanie. Je to vlastne poplatok štátu za to, že občania svoj odpad netriedia a ten končí na skládke odpadu.

Faktúra

Podľa tabuľky nastavenej ministerstvom ŽP museli obce v roku 2023 zaplatiť minimálne 11,- eur (miera vytriedenia nad 60%) a maximálne 33,- eur (miera vytriedenia 10 a menej %)  za tonu odpadu na skládke, podľa toho, koľko obyvatelia danej obce vyselektovali. V minulom roku bola miera vytriedenia komunálneho odpadu u nás v Kečove 6,86%! Je to veľmi nízka hodnota a toto musíme spoločne zmeniť! Ďalším obrovským problémom bude zvýšenie tohto poplatku: vláda ho plánuje zvýšiť z 33,- eur na 99,- eur, aby motivovala verejnosť k väčšiemu separovaniu odpadu.

 

szemét_

Aké by teda bolo riešenie? Viac separovaného odpadu znamená menej zmesového odpadu, tzn. viac peňazí by zostalo v peňaženke každého. Obaly, kartóny, plasty nepatria do prírody – ich separácia pomôže obci a každému občanovi, nič za to neplatíte, odvážajú ich od nás zadarmo a tým chránime aj našu prírodu, na to prosím nezabudnite. Tí, ktorí nosili svoj odpad doteraz do prírody,  by som chcela upozorniť, že svojim konaním sa dopúšťajú priestupku podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch. Za tento priestupok uloží obec pokutu minimálne 500 eur. V prípade závažnosti priestupku môže obec uložiť pokutu až do výšky 1500 eur. V závislosti od množstva a druhu odpadu sa následne určí v akom rozsahu došlo k tejto protiprávnej činnosti. Ak rozsah protiprávnej činnosti prekročí sumu 266 eur pôjde už o spáchanie trestného činu. Na odhaľovanie páchateľov priestupkov a trestných činov budú vo veľkej miere inštalované v obci bezpečnostné kamery a fotopasce. Žiadame preto obyvateľov, aby k problematike likvidácie odpadu pristupovali obozretne a zodpovedne.

Vážení občania! Žiaľ, množstvový zber so zberovou spoločnosťou FÚRA nebude v roku 2024 realizovateľný, preto spolu s ďalšími 18 starostami patriacimi do mikroregiónu, aktívne premýšľame o možných riešeniach. Ak máte akékoľvek pripomienky/požiadavky alebo otázky týkajúce sa odpadového hospodárstva, neváhajte nás kontaktovať, nikoho neodmietame a akékoľvek užitočné pripomienky sú veľmi vítané. Existujú aj dediny, kde sa obyvateľom podarilo dosiahnuť mieru vytriedenia nad 50%, takže platia menej aj za odvoz odpadu. Ja verím, že aj my to dokážeme, pretože som presvedčená, že spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci.