Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kompetencie obce 2023

Kompetencie a správa obce v roku  2023

Obec Kečovo v roku 2023 vykonávala prostredníctvom obecného úradu skoro 100 primárnych a prenesených kompetencií štátnej správy na svojom území, ako: vysporiadanie pozemkov, úlohy v oblasti stavebného úradu a životného prostredia, štatistické hlásenia,  úkony v sociálnej oblasti, všeobecnú vnútornú správu, styk s rôznymi štátnymi orgánmi, činnosti v kultúrnej oblasti, ochrana obyvateľstva, protipožiarne opatrenia, usmerňovanie ekonomickej činnosti obce, údržba miestnych komunikácií/verejných priestranstiev, verejnoprospešné služby atď. V rámci týchto kompetencií bolo spolu prijatých, zaslaných  a vybavených 304 administratívnych spisov, popri takých činností, ako: realizácia procesu verejných obstarávaní, príprava projektových dokladov, administrácia, manažovanie a vyúčtovanie projektov, účasť na nevyhnutných schôdzach (22x) a školeniach (17x), vybavenie osobných záležitostí obyvateľov atď.

 

Projekty 2023

      1., Wifi pre Teba – odstúpili sme od zmluvy z dôvodu administratívnych nejasností v podmienkach verejného obstarávania

  1. Modernizácia Obecného úradu a zasadacej miestnosti obce Kečovo

(Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR) – neúspešný

  1. Nákup vozidla spoločnej dopravy pre obec Kečovo – úspešný
  2. Za našu obec – úspešný
  3. Naša bezpečná obec Kečovo – čaká sa na vyhodnotenie