Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Kečovo
Kečovo 78, 049 55 Dlhá Ves

Telefón: 058 788 11 75

E-mail: kecovo.obec@gmail.com

Starosta: Július Lőrincz

Zástupca: Ing. Arpád Lőrincz, PhD.

Poslanci OZ:

Peter Barkai

Ing. Arpád Lőrincz, PhD.

Jaroslav Garaj

Viliam Lőrincz

Csaba Molnár