Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

(245 kb)
MŠ - sprievodná správa
Zverejnené 06.03.2017
(232.02 kb)
MŠ - výkaz, výmer
Zverejnené 06.03.2017
(133.5 kb)
(124.61 kb)
(280.55 kb)
(59.84 kb)
MŠ - návrh zmluvy
Zverejnené 06.03.2017
(261.39 kb)

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie