Nariadenia a oznámenia

Kečovo štatút obce
Zverejnené 08.06.2018
(496.07 kb)
(419.39 kb)
(689.41 kb)
(271.36 kb)
(191.82 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zverejnené 27.11.2017
(418.98 kb)
(374.67 kb)
(370.33 kb)
(350.95 kb)
(570.14 kb)
VZN 01/2011
Zverejnené 01.01.2012
(138.95 kb)
VZN 02/2011
Zverejnené 01.01.2012
(243.48 kb)
(398.67 kb)
(242.2 kb)
(507.99 kb)
(381.9 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2016
Zverejnené 01.12.2015
(243.56 kb)
(375.7 kb)
(379.34 kb)
(687.96 kb)
(739.73 kb)
(111.14 kb)
Zriadenie TS a úprava VN Prípojky Kečovo
Oznámenie verejnou vyhláškou dňa 18.04.2016
(1015.93 kb)
(5939.22 kb)
(3647.67 kb)
(366.13 kb)
(382.96 kb)
(520.1 kb)
(654.07 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2017
Zverejnené 03.02.2017
(426.24 kb)