Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

(245 kb)
MŠ - sprievodná správa
Zverejnené 06.03.2017
(232.02 kb)
MŠ - výkaz, výmer
Zverejnené 06.03.2017
(133.5 kb)
(124.61 kb)
(280.55 kb)
(59.84 kb)
MŠ - návrh zmluvy
Zverejnené 06.03.2017
(261.39 kb)

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Nariadenia a oznámenia

Kečovo štatút obce
Zverejnené 08.06.2018
(496.07 kb)
(419.39 kb)
(689.41 kb)
(271.36 kb)
(191.82 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zverejnené 27.11.2017
(418.98 kb)
(374.67 kb)
(370.33 kb)
(350.95 kb)
(570.14 kb)
VZN 01/2011
Zverejnené 01.01.2012
(138.95 kb)
VZN 02/2011
Zverejnené 01.01.2012
(243.48 kb)
(398.67 kb)
(242.2 kb)
(507.99 kb)
(381.9 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2016
Zverejnené 01.12.2015
(243.56 kb)
(375.7 kb)
(379.34 kb)
(687.96 kb)
(739.73 kb)
(111.14 kb)
Zriadenie TS a úprava VN Prípojky Kečovo
Oznámenie verejnou vyhláškou dňa 18.04.2016
(1015.93 kb)
(5939.22 kb)
(3647.67 kb)
(366.13 kb)
(382.96 kb)
(520.1 kb)
(654.07 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2017
Zverejnené 03.02.2017
(426.24 kb)

Komunálne voľby

(265.35 kb)

Faktúry

Faktúry JANUÁR 2015
Zverejnené 01.02.2015
(1580.11 kb)
Faktúry FEBRUÁR 2015
Zverejnené 27.02.2015
(2954.08 kb)
Faktúry MAREC 2015
Zverejnené 31.03.2015
(4374.84 kb)
Faktúry APRÍL 2015
Zverejnené 30.04.2015
(3878.13 kb)
Faktúry MÁJ 2015
Zverejnené 31.05.2015
(4891.81 kb)
Faktúry JÚN 2015
Zverejnené 30.06.2015
(4444.83 kb)
Faktúry JÚL 2015
Zverejnené 31.07.2015
(6569 kb)
Faktúry AUGUST 2015
Zverejnené 31.08.2015
(712.66 kb)
Faktúry SEPTEMBER 2015
Zverejnené 30.09.2015
(489.36 kb)
Faktúry OKTÓBER 2015
Zverejnené 31.10.2015
(3311.12 kb)
Faktúry NOVEMBER 2015
Zverejnené 30.11.2015
(3423.73 kb)
Faktúry DECEMBER 2015
Zverejnené 31.12.2015
(5502.5 kb)
Faktúry JANUÁR 2016
Zverejnené 31.01.2016
(3765.58 kb)
Faktúry FEBRUÁR 2016
Zverejnené 29.02.2016
(3767.85 kb)
Faktúry MAREC 2016
Zverejnené 31.03.2016
(4068.03 kb)
+ Faktúry MAREC 2016
Zverejnené 31.03.2016
(1109.96 kb)
Faktúry APRÍL 2016
Zverejnené 30.04.2016
(3631.05 kb)
Faktúry MÁJ 2016
Zverejnené 31.05.2016
(4154.03 kb)
Faktúry JÚN 2016
Zverejnené 30.06.2016
(7106.36 kb)
Faktúry JÚL 2016
Zverejnené 31.07.2016
(4866.01 kb)

Zmluvy

(507.95 kb)
(513.26 kb)
Dexia Komunál Superlinka
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/040/10 - 1. strana Zverejnená: 16.06.2011
(908.56 kb)
Dexia Komunál Superlinka
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/040/10 - 2.strana Zverejnená : 16.06.2011
(1162.49 kb)
Dexia Komunál Superlinka
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/040/10 - 3.strana Zverejnená : 16.06.2011
(727.75 kb)
KÚPNA ZMLUVA
zo dňa 19.05.2011 - Zverejnená: 06.07.2011
(932.73 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
1.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(245.63 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
2.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(324.88 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
3.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(386.37 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
4.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(337.84 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
5.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(306.25 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
6.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(424.58 kb)
Zmluva o poskytnutí služby č. 161103
7.strana, Zverejnená: 04.01.2012
(360.19 kb)
(208.29 kb)
(302.49 kb)
(183.96 kb)
(340.07 kb)
(366.91 kb)
(1633.06 kb)
Kúpna zmluva - Attila Lőrincz
Zverejnené 22.06.2016
(1442.17 kb)