Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/kecovo.sk/www/rse/lib.files.php on line 241

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/kecovo.sk/www/rse/lib.files.php on line 251

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/kecovo.sk/www/rse/lib.files.php on line 241

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/kecovo.sk/www/rse/lib.files.php on line 251
Obec Kečovo | Oficiálne stránky obce | Aktuality | Európsky imunizačný týždeň

Aktuality | Európsky imunizačný týždeň

Európsky imunizačný týždeň 24. 4. 2016 – 30. 4. 2016

Slovenská republika sa v roku 2016 rovnako ako po iné roky podieľa na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), Regionálny úrad pre Európu a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení. Kampaň sa zameriava na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom regióne. Vďaka svojim silným očkovacím programom je 53 členských štátov Európske únie bližšie k dosiahnutiu cieľa eliminácie osýpok a rubeoly ako kedykoľvek predtým. Urobil sa obrovský pokrok k dosiahnutiu tohto cieľa, je však potrebné zvýšiť edukáciu verejnosti aj zdravotníckych pracovníkov a prijať opatrenia k vyplneniu medzier v imunizácii a zabrániť tak vznikom ďalších ohnísk. Heslo EIW pre rok 2016 : „ Vyplňme medzeru v imunizácii“ Očkovanie je najvýznamnejším krokom preventívnej medicíny, ktorý zachránil od dôb jeho zavedenia milióny ľudských životov. Účinnosť očkovania vo svete i na Slovensku je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predísť práve očkovaním. V súčasnosti na Slovensku vďaka očkovaniu nevidíme napr. dieťa choré na záškrt, ktoré sa dusí, ochrnuté dieťa po prekonaní detskej obrny atď.. Mali by sme si však uvedomiť, že pri súčasnom pohybe obyvateľstva vo svete nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek choroby na naše územie. Nedostatočnázaočkovanosť znamená hrozbu znovu objavenia sa život ohrozujúcich infekčných ochorení. Preto je veľmi dôležité udržať dobrú kolektívnu odolnosť proti nákazám, proti ktorým máme očkovacie látky. Pravidelné očkovanie detí, ktoré je na Slovensku bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V záujme ochrany zdravia svojich detí, rodičia dieťaťa, ktoré má byť očkované, by mali na vyzvanie ošetrujúceho lekára umožniť výkon očkovania. Referát epidemiológie RÚVZ Rožňava

Zoznam aktualít